معرفی برگزیدگان یازدهمین نمایشگاه پوستر اسماء الحسنی
مراسم افتتاحیه و اهداء جوایز یازدهمین دوره نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی با حضور جمعی از هنرمندان طراح در خانه هنرمندان برگزار و برگزیدگان به شرح زیر معرفی شدند:
نفر اول: آقای محسن جعفری برنده جایزه نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال و دیپلم افتخار
نفر دوم: آقای سروش نادری برنده جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال و دیپلم افتخار
نفر سوم: آقای فرهود مقدم برنده جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و دیپلم افتخار
همچنین طراحانی که بر اساس آراء هیئت داوران مورد تشویق قرار گرفته و لوح تقدیر به همراه جایزۀ نقدی ده میلیون ریالی دریافت کردند به شرح زیر است :
امیر خادم شریف
حسین چمن خواه
سجاد صبور
علیرضا بیت اللهی
مهیار قلمی
راه یافته گان این دوره عبارتند از: احمد در خشنده / امیر خادم شریف / باقر جعفری / حسین چمن خواه / حمید قربان پور / داوود قورچانی / رضا راعی عمران / سجاد صبور/ سروش نادری/ سید محمد هادی قادری / سید مهدی میر حیدری / عباس سعدی / علیرضا بیت الهی/ غلامرضا پیر هادی / فرهود مقدم / کیانوش تنها / مجتبی شبان / مجتبی کریمی / مجید اکبر / مجید الهی / محسن جعفری / محمد تقی پور / محمد جواد زهادت / محمد رضا خالقیان / محمد شمس / محمد مهدی منصوری / محمود بازدار / مریم فضل الله نژاد / مهدیه شجاعت الحسینی / مهرداد خاکزاد رنانی / مهیار قلمی / میثم خاکپور / میثم همه یی / نعمت قراگوزلو / وحید یعقوبلو .


۷۷ پوستر از ۶۶ طراح انتخاب شد
اولین مرحلۀ انتخاب آثار یازدهمین نمایشگاه سالانۀ پوستر اسماء الحسنی انجام و ۷۷ پوستر از ۶۶ طراح انتخاب شد. ذکر این نکته ضروری است که اسامی این فهرست، راه یافته گان نهایی به نمایشگاه نیستند چراکه برای معین شدن پذیرفته شدگان لازم است آثار با کیفیت اصلی، بررسی مجدد شده و سپس راه یافته گان به نمایشگاه و بخش مسابقه مشخص گردند. اسامی طراحان راه یافته در اولین مرحلۀ انتخاب به شرح زیر است: بیش تر …


اسامی شرکت کنندگان یازدهمین نمایشگاه سالانۀ حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی
مهلت ارسال آثار به یازدهمین نمایشگاه سالانۀ حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ به پایان رسید. مجموع آثار رسیده به این دوره از نمایشگاه ۱۷۱۱ اثر از ۵۵۸ طراح می باشد. برگزیدگان این دوره از میان طراحان راه یافته به نمایشگاه انتخاب می شوند. اسامی شرکت کنندگان در این دوره به شرح زیر است : بیش تر


 

آخرین گالری (پوستر اسماء الحسنی ۹۴)