راه یافتگان و برگزیدگان دهمین نمایشگاه

راه یافتگان و برگزیدگان دهمین نمایشگاه

“دهمین نمایشگاه سالانه ی حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی” روز یکشنبه هشتم تیرماه در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. هیئت انتخاب و داوری با حضور آقایان صداقت جباری، محمد علی رجبی ، سید حمید شریفی آل هاشم ، مصطفی گودرزی و مسعودنجابتی  از مجموع ۱۳۳۲ اثر رسیده به دبیرخانه (از ۴۴۶ نفر) ، تعداد ۴۰ پوستر را از ۳۴ طراح انتخاب کردند. هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه یافته عبارتند از :
ابوالفضل خسروی / احمد عزیز پور/ امید سیفی مورودی / آیدا نایبان / باقر جعفری / جواد جاذبی / حسین شجاعی / حسین کریمی / حسین یوزباشی / رامین رافعی / رضا اسعدی مهربانی / زهرا صفایی فرد سپیده قنبری / سید حسن انصاری یگانه / سید محمد جواد زهادت / سید مهدی موسوی / شراره خدایار / شهرام دلدار / صالح زنگانه / علی آسیایی / علی بیات / فایزه بهار لویی / فرشاد عیسی پور / کاوه افرایی / محسن جعفری / محمد افشار / محمد حسین غیاثوند / محمد رضا سعدی / محمد صابر شیخ رضایی / مرتضی رحمتی / مرتضی عارف / میلاد فیضی / نوشین بیجاری / هادی مرادی

گزیدگان این دوره عبارتند از :

۱. آقای رضا اسعدی مهربانی (مبلغ ۳۰میلیون ریال) به همراه دیپلم افتخار / جایزه نفر اول
۲. خانم سپیده قنبری (مبلغ ۲۰میلیون ریال) به همراه دیپلم افتخار / جایزه نفر دوم
۳. آقای احمد عزیز پور (مبلغ ۱۰میلیون ریال) به همراه دیپلم افتخار / جایزه نفر سوم
بعلاوه از پنج نفر طراحان زیر تقدیر و به هر یک از آنها مبلغ پنج میلیون ریال به همراه لوح تقدیر اهداء شد:
آقای باقر جعفری / جواد جاذبی / سید مهدی موسوی / شهرام دلدار / مرتضی رحمتی