معرفی برگزیدگان یازدهمین نمایشگاه پوستر اسماء الحسنی

مراسم افتتاحیه و اهداء جوایز یازدهمین دوره نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی با حضور جمعی از هنرمندان طراح در خانه هنرمندان برگزار و برگزیدگان به شرح زیر معرفی شدند:
نفر اول: آقای محسن جعفری برنده جایزه نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال و دیپلم افتخار
نفر دوم: آقای سروش نادری برنده جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال و دیپلم افتخار
نفر سوم: آقای فرهود مقدم برنده جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و دیپلم افتخار
همچنین طراحانی که بر اساس آراء هیئت داوران مورد تشویق قرار گرفته و لوح تقدیر به همراه جایزۀ نقدی ده میلیون ریالی دریافت کردند به شرح زیر است :
امیر خادم شریف
حسین چمن خواه
سجاد صبور
علیرضا بیت اللهی
مهیار قلمی

راه یافته گان این دوره عبارتند از: احمد در خشنده / امیر خادم شریف / باقر جعفری / حسین چمن خواه / حمید قربان پور / داوود قورچانی / رضا راعی عمران / سجاد صبور/ سروش نادری/ سید محمد هادی قادری / سید مهدی میر حیدری /عباس سعدی / علیرضا بیت الهی/ غلامرضا پیر هادی / فرهود مقدم / کیانوش تنها / مجتبی شبان / مجتبی کریمی / مجید اکبر / مجید الهی / محسن جعفری / محمد تقی پور / محمد جواد زهادت / محمد رضا خالقیان / محمد شمس / محمد مهدی منصوری / محمود بازدار / مریم فضل الله نژاد / مهدیه شجاعت الحسینی / مهرداد خاکزاد رنانی / مهیار قلمی / میثم خاکپور / میثم همه یی / نعمت قراگوزلو / وحید یعقوبلو .