راه یافتگان به نمایشگاه دوازدهم

راه یافتگان به نمایشگاه دوازدهم

اسامی هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه یافته به شرح زیر است:
احسان مرادی | احمد عزیز پور | اسفندیار نوروز زاده| امیر محمد عبدالله وند | امیر حسین عسگری راد | ایمان یزدان پژوه | پدرام فرخ نیا | حامد سهرابی | حسین چمن خواه | حسین شجاعی قادی کلائی | حمید رضا کشاورزی میاندشتی | رضا اسعدی مهربانی | رقیه باوفا | زین العابدین جوی | سجاد داننده | سعید ولی نژاد | سمانه چراغی | سید حسین یثربی | سید عباس میرقیصری | سید ناصر خادم | علی حسین زاده | علیرضا بیت اللهی | علیرضا معظمی گودرزی | فرهود مقدم | مائده داوودزاده | محسن جعفری نعیمی | محمد ایمانی راد | محمد جواد زهادت | محمد حسین مویدی | محمد حسین کامیابی | محمد مهدی منصوری | مرتضی رحمتی | مرتضی شادنایی | مسعود شعبانی | مصطفی روستا | معصومه السادات رضوی گنجی | منصوره سادات موحد ابطحی | مهدی افشاری | مهسا کیانی | میثم نامدار | ناصر شاکری | نوشین بیجاری | وحید اسدی | وحید یعقوبلو | هادی حمیدی | هانیه حیدری