معرفی بخش جنبی نمایشگاه چهاردهم

معرفی بخش جنبی نمایشگاه چهاردهم

در تمامی سال های برگزاری نمایشگاه غالباً یک یا چند برنامۀ جنبی در کنار نمایشگاه اصلی وجود دارد که به نمایش گذاشتن آثار هنرمندان تاثیر گذار در عرصۀ گرافیک معاصر ایران از آن جمله است. تا کنون این بخش میزبان آثار هنرمندانی چون نصرالله افجه‌ای ، جلیل رسولی و مسعود نجابتی بوده است. “جلوه ای از هنر شیعی” مروری بر آثار بدیع قدما و “کاربرد حروف وحروف نگاری درگرافیک عامیانه” که مروری بود برنقوش تزیینی ایرانی در ترکیب با خوشنویسی و حروف نگاری سنتی، بخش های دیگری از نمایشگاه های جنبی دوره های گذشته است. رویکرد این دوره از نمایشگاه معرفی چهره هایی جدید از نسل نو طراحان گرافیک ایران است که آثارشان بیشتر صِبغۀ مذهبی دارد. این” اسم های نو” طراحانی هستند که شاید برجسته ترین ویژگی آثارشان گرایش به استفاده از عناصر سنتی در طراحی گرافیک و حروف و حروف نگاری است که سعی دارند زبانی شخصی را کشف و تجربه کنند .
علیرضا حصارکی ، حمید قربان پور ، حامد مغروری و فرهود مقدم طراحانی هستند که آثارشان برای معرفی در این بخش از نمایشگاه انتخاب شده است. این نمایشگاه جنبی هم زمان با افتتاحیه نمایشگاه چهاردهم پوستر اسماء الحسنی در گالری زمستان خانه هنرمندان (مورخ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397) با حضور طراحان گشایش خواهد یافت. با کلیک روی لینک های زیر می توانید پوسترهای این بخش را ملاحظه کنید:

پوستر 1 | پوستر 2 | پوستر 3 | پوستر4 | پوستربخش جنبی