راه یافتگان به اولین نمایشگاه سالانه پوستر رضوی

راه یافتگان به اولین نمایشگاه سالانه پوستر رضوی

جلسه هیئت داوری و انتخاب آثار اولین نمایشگاه سالانه پوستر رضوی روز شنبه نهم شهریور ماه 1392 با حضور اساتید مسعود نجابتی / احمد آقا قلی زاده / سید حمید شریفی آل هاشم / کوروش پارسانژاد و سید حسن موسی زاده در موزۀ هنرهای معاصر تهران برگزار شد و از مجموع 1725اثر رسیده ، 64 پوستر از 56 طراح انتخاب شد و به نمایشگاه راه یافت . فهرست برگزیدگان نمایشگاه نیز بزودی اعلام می شود و جوایز برای آنها ارسال خواهد شد. موسسۀ آفرینش های هنری آستان قدس رضوی برای تمامی راه یافتگان به این نمایشگاه گواهی شرکت ارسال می کند.

اسامی راه یافتگان به شرح زیر است :

1.ابوالفضل خسروی
2.احسان  بشیری
3.احمد  احسان
4.احمد درخشنده
5.اسماعیل خدابنده
6.الهام  همت
7.امین سعادتمند
8.بابک  صفری
9.بهناز  عبدالله پور
10.پژمان  حق جو
11.جعفر بهروان راد
12.حسین محمدی وحیدی
13.حسین  یوزباشی
14.حمید  اجل لوئیان
15.حمید اقدسی یزدلی
16.رضا  راعی عمران
17.داوود  خلیلی
18.رضا منجزی
19.سید مرتضی طبسی
20.سیدمهدی  حسینی
21. سیدمهدی هادی قادری
22. صالح  زنگانه
23. عاطفه  شید مودب
24. علی  الهی
25. علی  روشنی
26.  علی  سنگ آبادی
27. علیرضا  بیت الهی
28. فاطمه زهادت
29. فرهود مقدم
30. قنبر خالقیان
31. مجید مختاری
32. محمد  افشار
33. سیدمحمدجواد زهادت
34. محمدحسن نعمتیان زارع
35. محمدحسین  قاسمی
36. محمد  درویشی
37. محمدرضا حافظی
38. محمدرضا رضانژاد
39. محمدرضا  فراهانی
40. محمدصابر  شیخ رضایی
41. محمد قربانعلی
42.  محمد  منصورقناعی
43. محمدمهدی  خدادادی
44. محمدعلی  انتظاری
45. مریم  وثوقی
46. مسعود  ضرونی
47. مهدی  حسینی
48. مهدی  قاسمی
49. مهران پاشازاده
50. مهرداد خاکزاد
51. مهسا  مختاری آزاد
52. مونس  تقی زاده علیسرایی
53. میثم خالوندی
54. نصیر  بشیری
55. هدایت  علیپور
56.احسان مرادی