هنر معاصر

“هنر معاصر” عنوان اولین نشریه مستقل و تخصصی در زمینه هنرهای تجسمی ایران است که درسال های 1372 و 1373 به سردبیری علی وزیریان منتشر می شد. این نشریه مقاصد مختلفی را دنبال می کرد از اخبار و اطلاع رسانی در خصوص رویدادهای هنرتجسمی گرفته تا نقد و بررسی جریان های روز و تجزیه و تحلیل آکادمیک و کنکاش درجایگاه و تحولات تاریخی و وضعیت این رشته از هنر. انتشار این مجله تخصصی بنا به دلایلی در همان ایام متوقف شد اما در موارد بسیاری مطالب این نشریه هنوز جزء ماخذهای پایان نامه های تحصیلی و همچنین منبعی جدی برای هنرجویان و پژوهشگران و منتقدین این حوزه از هنر بوده و بسیاری از مطالب آن هنوز هم زنده و تاثیرگذار است و بسیارند متقاضیان همان شماره های محدود. از این رو برخی از مطالب این نشریه به مرور در این بخش از سایت منتشر خواهد شد با اولویت به آن دسته از مطالبی که صبغۀ گرافیک و دیزاین دارند و سپس به مطالبی در زمینه هنرهای تجسمی خواهیم پرداخت که در آن ایام منتشر شده است.