داوران پنجمين دوره نمايشگاه اسماء الحسني
قباد شيوا
رنه ونر
ويسام شوکت
مجيد مجيدي
صداقت جباري

محل برگزاري
خانه ي هنرمندان ايران و موزه هنرهاي معاصر تهران

برگزیدگان این دوره
سابينا آبرهاوزن و ريناتو تاگلي از سوئيس ، علي سيلان از ترکيه ، آدايتا مندايم از آمريکا و النازباقري ، بهرام حميدي ، اميد نعم الحبيب ، علي جواهر، فاطمه اسلامي کتابچي و شاهين افشاري از ايران