داوران سیزدهمين دوره نمايشگاه اسماء الحسنی
سید علی میرفتاح | کورش پارسانژاد | محمد صابر شیخ رضایی

محل برگزاري
خانه هنرمندان ايران | گالری ممیز | خرداد 1396

برگزیدگان این دوره
بهرام میرزایی، محمد ربیعی و علی مدیری یزدی به عنوان برگزیده گان اصلی انتخاب شدند که به طور مشترک به هریک از آنها دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی تعلق گرفت. بعلاوه آثار پنج طراح زیر مورد تقدیر قرار گرفته و مبلغ ده میلیون ریال به همراه لوح تقدیر به هریک از این طراحان اهداء گردید :
حسین بهرامی
محمد حسین مویدی
منصوره سالدات موحد ابطحی
حمید قربان پور
زین العابدین جوی